Studie (1ste tot 6de leerjaar)

Tot 17u. en achteraf naar de naschoolse opvang in  IBO Kakelbont vanaf 17u10.

Om 17u10 worden de kinderen die niet zijn opgehaald, automatisch naar Kakelbont gebracht. U hoeft de school niet vooraf te verwittigen als uw kind in de studie zal blijven. We verwachten dat elke leerling iets bijheeft om zich zinvol bezig te houden als het huiswerk klaar is.

Naschoolse opvang

De opvang voor kinderen van de vestigingsplaatsen Koude Keukenstraat en Gistelse Steenweg gebeurt in samenwerking met IBO Kakelbont (Koude Keukenstraat 8). Dit kan voorschools, naschools en op woensdagnamiddagen. Meer info in de infobundel begin schooljaar. Ook voor de vakantiedagen en andere vrije schooldagen is daar opvangmogelijkheid.

Voorschoolse opvang vanaf 7u
Om 8u15 worden de kinderen van de voorschoolse opvang naar de afdeling Gistelse Steenweg of Koude-Keukenstraat gebracht.

Naschoolse opvang tot 19u

Opvang op woensdagnamiddag

Op woensdagnamiddag is er eveneens opvang tot 19u in IBO Kakelbont. Er is een mogelijkheid om daar ’s middags warm of boterhammen te eten. Uw kind hoeft dit enkel mee te delen in de klas op woensdagvoormiddag.

De opvang van Kleuters in Blijmare gebeurt in samenwerking met IBO Kakelbont (Koude Keukenstraat 8). ’s Ochtends kunnen de kinderen terecht in IBO Kakelbont, na school wordt opvang voorzien in de school zelf.

Middagmalen

De kinderen kunnen dagelijks (ook op woensdag als ze achteraf naar de opvang in Kakelbont gaan) een maaltijd nemen:

  • een warme maaltijd ( die bestaat uit soep & hoofdgerecht)
  • of  eigen boterhammen (in naamgetekende brooddoos) met soep of melk.