In deze tijd van veranderingen en steeds nieuwe uitvindingen willen we de kinderen leren kennismaken met nieuwe technieken en mogelijkheden.

Computers zijn een vertrouwd beeld in alle klassen, ook bij de kleuters,  en doorheen de leerjaren leren de kinderen i.c.t.-vaardig te worden. In de klassen zijn digiborden en activboards handige instrumenten om de wereld dichtbij te brengen.

Tegelijk wordt het belang van boeken lezen, van schrijven en opzoekingswerk, van communiceren van mens tot mens, …. niet vergeten. Een gezond evenwicht dus!

Fotogalerij computerklassen