De schooluren

  • van 8u25 tot 11u35
  • van 13u15 tot 16u; op vrijdag tot 15u15

Wie is wie?

  • Directeur: Marc Slosse
  • Zorgcoördinator: Stefaan Vanroose

Het secretariaat (in de vestigingsplaats Gistelse Steenweg)

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan op het secretariaat tijdens de openingsuren, tijdens de infovoormiddag begin derde trimester of op afspraak.

Wat breng je mee bij de inschrijving?

Een officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de ISI-kaart, het geboortebewijs, een trouwboekje, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, …).

Klassen en schoolteam

Het leerkrachtenteam wordt bijgestaan door de directeur en zorgleerkrachten, gymleerkrachten en een kinderverzorgster. Daarnaast is er dagelijks extra ondersteuning bij kleuters en leerlingen in de eetzaal en bij het peuterslapen.

Ouderraad

Contact en communicatie

  • Schoolwijzer met de kalender voor de komende maanden + extra info i.v.m. projecten en bijzondere gebeurtenissen.
  • Uitnodiging en inschrijvingen gebeuren hoofdzakelijk per mail.
  • Ook extra info – eigen aan de klas – wordt via mail doorgegeven.